Vuolteen Poikien Talon toiminta jatkuu – rahoitus palautumassa ennalleen


Vuolle Setlementin Poikien Talon rahoitus on vakiintumassa, joten toimintaa voidaan jatkaa pysyvänä sekä entistä vahvempana. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusehdotuksen mukaan Vuolteen Poikien Talon perusrahoitus palautetaan ennalleen sille tasolle, jolla se oli ennen rahoituksen leikkaamista vuosi sitten.

– Tulevaisuus näyttää positiiviselta, ja toiminta on vahvistumassa. Olemme myös erittäin kiitollisia vuoden aikana saaduista yhteistyökumppaneiden lahjoituksista, joiden avulla toimintaa on voitu jatkaa pienemmällä perusrahoituksella. Lahjoitukset ovat tarjonneet pojille osallistavia leirejä ja toiminnallisia retkiä – uudenlaisia kokemuksia, joihin heillä ei muuten olisi mahdollisuuksia, kiittää Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen. 

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) vuoden 2016 lopulla tehdyn päätöksen mukaan Poikien Talolle ei olisi kohdistettu lainkaan rahoitusta vuodelle 2017. Vuolle Setlementin tekemä oikaisuvaatimus RAY:n kielteisestä rahoituspäätöksestä hyväksyttiin sosiaali- ja terveysministeriössä helmikuussa, ja toimintaa on jatkettu tämän vuoden ajan aiempaa pienemmällä rahoituksella.

Poikien Talon toimintaa ovat tukeneet vuoden aikana mm. Oulun Osuuspankki, Oulun Valkonauha ry, Oulu City Rotaryklubi, Lucky Aki´s Full Throttle Shop ja monet muut yritykset, yhteisöt ja yksityiset ihmiset.

– Mahtavaa, että voimme tarjota entistä vahvemmin yksilöllistä tukea ja porukkaan kuulumista sitä tarvitseville pojille ja nuorille miehille. Kävijämääriin rahoitukseen liittyvät epävarmuudet eivät vaikuttaneet, vaan talolla on käynyt poikia ja nuoria miehiä entiseen tapaan. Varmuus Poikien Talon tulevaisuudesta ja pysyvyydestä on nyt taattu, ja jatkossa sekä nykyisten että uusien poikien avun tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin, kertoo Vuolteen Poikien Talon johtaja Jussi Markus.

Poikien Talo on yksi osa Vuolle Setlementin hyvinvointipalveluita, ja Pohjois-Suomen ainoa laatuaan. Vastaavaa toimintaa järjestetään vain Helsingissä. Poikien Talo on turvallinen tila 12–28 -vuotiaille pojille ja nuorille miehille tai sellaiseksi itsensä kokeville. Talo tarjoaa pojille syrjintä- ja kiusaamisvapaan paikan olla oma itsensä sekä maksutonta tukea ja apua elämänhallintaan. Pojat kohdataan yksilöinä jokaisen vahvuudet huomioiden.

Poikien Talon toimintaa voi tukea edelleen ja antaa pojille ja nuorille miehille mahdollisuuksia uusiin kokemuksiin.

Lisätietoja Poikien Talosta.

Vuolle Setlementti on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka toteuttaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluja opiston, monimuotoisen asiantuntijatyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen avulla. Vuolteella on pitkäaikainen kokemus nuoriso-, seniori-, monikulttuurisuus- ja yhteisötyön sekä kansalaistoiminnan lisäksi sovittelutoiminnan, rikosuhripäivystyksen ja väkivaltatyön toteuttamisesta. www.vuolleoulu.fi