Vuolteen opisto laajentaa avoimen yliopiston opintotarjontaa


Vuolteen opisto lisää syksyllä avoimen yliopiston opintojen suoritusmahdollisuuksia mm. psykologian opinnoilla. Opinnoissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmaa.

Päiväopintoina on mahdollisuus suorittaa vuoden mittainen koulutus psykologian ja kasvatustieteen yhdistelmänä. Lähiopetus sisältää yliopistotason perusopinnot (25 op) sekä kasvatustieteestä että psykologiasta. Lisäksi koulutukseen sisältyy mm. urasuunnittelua, ja opinnoissa edellytetään läsnäoloa. Vastaavia päiväopintoja ei voi opiskella muualla Oulussa.

Elokuusta toukokuuhun jatkuva koulutus sopii erityisesti lukion jälkeen välivuotta viettäville nuorille, joilla on tavoitteenaan hakeutua yliopistoon opiskelemaan. Koulutus tarjoaa lisäosaamista myös kasvatus- ja ohjausalalla jo työskenteleville. Hakijalla tulee olla suoritettuina toisen asteen opinnot.

– Päiväopintojen etuna on, että opiskelija ei jää yksin opintojensa kanssa, vaan etenee tuloksekkaasti ohjaajan ja pienryhmän tuella, kertoo koulutusjohtaja Erja Stolt.

Info- ja valintakoetilaisuus järjestetään 21.8. klo 14-16 Vuolteen opistolla, Åströmin talossa osoitteessa Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu.

 

Avoimen yliopiston perusopintoja myös iltaopintoina

Vuolteen opistossa voi opiskella myös iltaopintoina kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja elokuussa uutena alkavan psykologian perusopinnot, jotka järjestetään yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa.

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla, joka tarjoaa monipuolisia opiskelutapoja ryhmäopinnoista etätentteihin. Ryhmä voi valita itselleen kuhunkin opintojaksoon parhaiten sopivan suoritustavan. Ohjaaja suunnittelee ryhmän kanssa työskentelyaikataulun.

Kasvatustieteen perusopintojen iltaopetuksen infotilaisuus järjestetään 4.9. klo 17-19.

Psykologian perusopintojen info on 5.9. klo 17-19 ja erityispedagogiikan perusopintojen info 6.9. klo 17-19.

Kaikki infotilaisuudet järjestetään Vuolteen opistolla, Åströmin talossa osoitteessa Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu.

Koulutukset eivät johda tutkintoon, mutta perusopinnoista saa yliopistoarvosanan, ja ne voidaan lukea hyväksi myöhemmissä opinnoissa. Opinnot antavat hyvän pohjan jatko-opinnoille yliopistossa. Opinnot ovat maksullisia, ja kaikkien opintojen toteutuminen edellyttää, että koulutuksiin osallistuu riittävä määrä opiskelijoita.

Lisätietoja:

11.6–31.7:
Erja Stolt, Koulutusjohtaja
erja.stolt(at)vuolleoulu.fi,
p. 044 786 8897

1.8. alkaen:
Mira Kemppainen, Koulutusalapäällikkö
mira.kemppainen(at)vuolleoulu.fi
p. 044 786 1602