Vuolle rekrytoi: sovitteluohjaaja


Vuolle Setlementti ry tuottaa sovittelupalvelua toimeksiantosopimusten perusteella Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Haemme Vuolle Setlementin Pohjois-Suomen sovittelutoimistoon

SOVITTELUOHJAAJAA

viiden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen Ouluun.

Työ alkaa elo-syyskuussa 2017. Sovitteluohjaaja hoitaa lähinnä Oulun alueen sovittelua, mutta  hän hoitaa tarvittaessa myös koko Pohjois-Suomen sovittelutoimiston aloitteita.

Sovitteluohjaaja vastaa sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden käsittelyprosessista, vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä toimii tarvittaessa sovittelijana.  Tehtävän kelpoisuusvaatimus on rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukainen.

Työ sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävä edellyttää itsenäistä ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Sovitteluohjaaja tekee tiivistä yhteystyötä mm. poliisin, syyttäjän sekä muiden viranomaisten kanssa. Ohjaajalla tulee olla käytössä oma auto. Palkkaus määräytyy yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan.

Puhelintiedusteluihin vastaa sovittelujohtaja Heikki Mikkola tiistaina 4.7.2017 klo 10-11, p. 0400-234 426.

Sähköiset hakemukset pyydämme lähettämään perjantaihin 7.7.2017 klo 14 mennessä: heikki.mikkola@vuolleoulu.fi

Lisätietoa sovittelutoiminnasta löytyy nettisivuilta.