Perusopetuslinja, MAPE


Maahanmuuttajien perusopetuslinja eli Mape on kaksivuotinen aikuisten perusopetuksen linja

1. Lukuvuosi 14.8.2017 – 1.6.2018
2. Lukuvuosi 13.8.2018 – 31.5.2019

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma muuttuu. Tarkemmat lukuvuotta 2017-2018 koskevat tiedot päivitetään nettisivuillemme kevään aikana.

Haku aikuisten perusopetukseen on nyt käynnissä. Mape- ja Alma-linjalle haetaan samalla lomakkeella.

HakulomakeJos olet oppivelvollisuusiän ohittanut eikä sinulla ole vielä peruskoulun päättötodistusta, voit hakea Mape-linjalle Vuolle-opistoon.

Vuolle-opiston peruskouluopinnoissa maahanmuuttajille noudatetaan aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetettavia aineita ovat mm. suomen kieli, englannin kieli, terveystieto, opinto-ohjaus ja työelämätaidot, matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, kemia, fysiikka, biologia ja maantieto.

Opinnoissa vahvistetaan myös tieto- ja viestintäteknistä osaamista sekä opiskellaan taito- ja taideaineita. Työelämään tutustutaan vierailukäynneillä ja TET-jaksoilla.

Opiskelu peruskoululinjalla on päätoimista kokopäiväopiskelua. Päättötodistuksen saaminen edellyttää kurssien suorittamista hyväksytysti.

Kustannukset

Opiskelu, oppikirjat ja muu opiskelumateriaali, lounas ja aamukahvi opiskelupäivinä ovat maksuttomia. Ennen opintojen alkua on tärkeää selvittää opintososiaaliset etuudet TE-toimistosta tai Kelalta.

Hyvä tietää

Majoitusta tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan asumiseen opiston hallinnoimissa soluasunnoissa lukuvuosien aikana.

Lisätietoja

Opiskelupalveluvastaava Anna Björnfot
Puh. 044 786 1618

Koulutuspäällikkö Marja Paloste
Puh. 040 591 7989