Perusopetuksen alkuvaiheen opetus maahanmuuttajille, ALMA


Perusopetuksen alkuvaiheen opetus maahanmuuttajille eli ALMA-linja on yksivuotinen opintolinja aikuisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on suorittaa peruskouluopinnot, mutta tarvitsevat siihen vielä lisäopintoja.

Lukuvuosi 14.8.2017 – 1.6.2018

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma muuttuu. Tarkemmat lukuvuotta 2017-2018 koskevat tiedot päivitetään nettisivuillemme kevään aikana.

Haku aikuisten perusopetukseen on nyt käynnissä. Mape- ja Alma-linjalle haetaan samalla lomakkeella.

HakulomakeKohderyhmä

Aikuiset maahanmuuttajat, joiden tavoitteena on suorittaa peruskouluopinnot, mutta tarvitsevat siihen vielä lisäopintoja.

Tavoitteet

Opintojen tarkoituksena on antaa tarvittava osaaminen, jotta opiskelija voi jatkaa opintojaan aikuisten perusopetukseen.

Opinnot

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden 14.8.2017- 1.6.2018.

Koulutus sisältää lähi- ja työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma. Opinnoissa noudatetaan valtakunnallisia opetushallituksen linjaamia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Opiskelijalle tarjotaan henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä tukea opiskeluun ja elämänhallintaan. Vuolle-opiston opiskelijahuolto tukee myös tarvittaessa opiskelijaa opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelman sisältö

Opetussuunnitelma sisältää

  • suomi toisena kielenä
  • matematiikka
  • englanti
  • ympäristö- ja luonnontieto
  • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
  • terveystieto
  • opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Pääsyvaatimukset

17 vuoden ikä ja riittävä suomen kielen taito (vähintään A1.3).

Vapaita paikkoja/lisätietoja voi tiedustella:

  • Anna Björnfot p. 044 786 1618

Kustannukset

Opetus ja oppimateriaalit sekä lounas opiskelupäivinä ovat maksuttomia.

Majoitusta tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan asumiseen opiston hallinnoimissa soluasunnoissa opintojensa aikana (asuntolapaikkoja on rajoitetusti, kysy lisää opistolta).