Koulunkäynnin ohjaajan tutkinto


Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus, 40 ov
Lukuvuosi 21.8.2017–1.6.2018

Oletko kiinnostunut lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ja ohjaustyöstä? Haluaisitko työskennellä päiväkoti- tai kouluympäristössä, erityisopetuksen parissa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa?  Vuoden mittaisella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto -linjalla eli Kaito-linjalla saat ammatillisen pätevyyden kasvatusalan monipuolisiin ohjaustehtäviin.Sisältö

Tutkintoon valmistava koulutus on kokopäiväopiskelua, johon sisältyy lähiopetusta ja työssäoppimista.  Ammattitutkinto suoritetaan aidoissa työympäristöissä  järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa.

Ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta:

 1. Ammatissa toimiminen
 2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
 3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
 4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinnon perusteet

Tutkintoon valmistava lähiopetus sisältää mm. seuraavia teemoja:

 • orientoituminen
 • ihmisen kasvu ja kasvatus
 • yhteiskuntatietous ja palvelujärjestelmän tuntemus
 • elämänkaaripsykologia
 • erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen, kommunikaatiomenetelmät
 • luova toiminta ja vuorovaikutustaidot
 • oppimisen ohjaaminen

Kustannukset

500 €/ lukuvuosi (250€ maksetaan koulutuspaikan varmistuttua), tutkintomaksu 58 €. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea ks. kela.fi.
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) iltaopiskeluna Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opiskelijat maksavat kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnot erikseen.

Hakeminen

Hakeminen ja henkilökohtaistaminen: 24.5.2017 saakka.

Sähköinen hakulomake

Valintatilaisuus: 30.5.

Hyvä tietää

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Koulutuksessa noudatetaan SORA-lainsäädännön määräystä ja tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Lisätietoja

Mira Kemppainen
044 786 1602
mira.kemppainen@vuolleoulu.fi