Vuolle kehittää yhteiskunnallisia innovaatioita


Yhteiskuntamme on murroksessa, ja tulevaisuudentutkijat arvioivat ihmisten elämän muuttuvan radikaalisti jo seuraavien kymmenien vuosien kuluessa. Hyvinvointi on ihmisten tulevaisuuden keskiössä. Maailmanlaajuiset teemat, kuten ilmastonmuutos ja sen seurauksena mahdollisesti lisääntyvä maahanmuutto, mutta myös Suomessa paikallisina haasteina nuorten syrjäytyminen ja ikääntyvien määrä lisäävät hyvinvointivaltion kehittämispaineita. Tarvitaankin kestäviä tapoja ratkaista myös uusia, syntyviä ongelmia.

Soilikki Viljanen, EETTI & INNO -tutkimushankkeen vastuullinen johtaja ehdottaa sanomalehti Kalevassa (5.4.2018) yhdeksi ratkaisuksi yhteiskunnallisia innovaatioita teknologisten tai kaupallisten innovaatioiden rinnalle.

Viljasen mukaan tällaisia innovaatioita ovat esimerkiksi suomalainen äitiyspakkaus, Y-Säätiön Asunto ensin –malli, Sukupolvienkortteli sekä Vuolle Setlementin toiminta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi Pohjois-Suomessa. Vuolle on kehittänyt erilaisia alueen tarpeista nousevia yhteiskunnallisia innovaatioita jo yli 70 vuoden ajan:

– Sillä on ollut kyky elää ajassa ja edistää kaikkien ikäryhmien hyvinvointia; niin nuorille tarjottuja tuettuja palveluita kuin ikäihmisten elämänlaatua kohentavia palveluita, kuten juuri käynnistyvä Helmit ja Heikit –toiminta, Viljanen kertoo Kalevassa (K2, s. 37).

Vuolle Setlementin palvelut vähentävät eriarvoisuutta ja tukevat ihmisten hyvinvointia myös haastavissa elämäntilanteissa. Tätä tehtävää tukevat Vuolteen opistopalvelut, nuoriso- ja monikulttuurisuustyö, yhteisötyö ja kansalaistoiminta, väkivaltatyö sekä sovittelutoiminta ja rikosuhripäivystys.

– Kehitämme koko ajan aktiivisesti yhteiskunnallista hyvinvointia tukevia uusia palveluja. Tavoitteenamme on vahvistaa kaikenikäisten ihmisten ja erilaisten ihmisryhmien voimavaroja, lisätä osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Siten koko yhteiskunnan turvallisuus ja hyvinvointi lisääntyy, kommentoi Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen.