Uusi palvelumalli seksuaalirikosten vähentämiseksi


Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti ry ovat saaneet sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksen SERITA-hankkeelle 2017–2019. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella ja tavoittaa 50-60 asiakasta hankkeen aikana. Tarkoituksena on vähentää seksuaalirikoksia vaikuttamalla seksuaalirikollisten toimintaan.

Hankkeen asiakaskohderyhmää ovat seksuaalirikostaustaiset tai potentiaaliset seksuaalirikoksen tekijät 15-vuotiaista alkaen. Asiakkaat voivat olla vankilassa, koevapaudessa, yhdyskuntapalvelussa tai siviilissä eläviä nuoria, miehiä tai naisia, jotka ovat tehneet seksuaalirikoksen lähi- tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella. Lisäksi SERITA-hankkeen piiriin kuuluvat ilman rikostaustaa olevat asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään. Hankkeessa tehdään pioneerityötä, sillä vastaavaa palvelua kyseiselle asiakaskohderyhmälle ei ole tarjottu Suomessa muualla kuin vankiloissa.

– Tarve tällaiseen palveluun on ilmennyt esimerkiksi vankilasta vapautuvien seksuaalirikollisten toiveista saada keskusteluapua ja tukea elämänmuutokseen myös vapautumisen jälkeen siviilielämässä. Seksuaalirikosten uhrien määrän kasvua voidaan hillitä parhaiten auttamalla rikoksentekijöitä tai mahdollisia tulevia tekijöitä niin, etteivät he syyllistyisi rikoksiin, kertoo SERITAn hanketyöntekijänä toimiva psykoterapeutti.

Hankkeessa luodaan asiakastyön menetelmiä, joiden avulla asiakkaan elämänmuutos on mahdollinen. Seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä kehitetään yhdessä verkostojen kanssa keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa. Hankkeen aikana valmistetaan koulutuspaketteja verkostoille ja ammattilaisille, tuotetaan tutkimusmateriaalia ja tehdään tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla, pääsääntöisesti parityöskentelynä asiakkaan ja hanketyöntekijänä toimivan psykoterapeutin välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla.

SERITA-hankkeen taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuonna 2014 perustettiin Seri-verkosto, johon kuuluu oululaisia, työssään seksuaalirikostaustaisia asiakkaita kohtaavia toimijoita, kuten Oulun vankila, Kestilän vankila, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Poliisi, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut, OYS:n oikeuspsykiatria, Oulun evankelisluterilainen seurakunta, Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti ry. Seri-verkoston tavoitteena on kehittää yhteistyössä palveluja seksuaalirikostaustaisille.

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna 2015. Pilottihankkeen tavoitteena oli kartoittaa palvelun tarvetta ja olemassa olevia palveluntarjoajia sekä luoda järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikostaustaisille. SERITA-pilottihankkeen tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä.

Katso Ylen uutisista juttu, kohdasta 2:10 lähtien: http://areena.yle.fi/1-4154398

Lisätietoja: http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/toiminnot/serita/