SERITA-hankkeen aloitusseminaarille suursuosio


Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n toteuttama SERITA-hanke järjestää 26.1. aloitusseminaarin, joka kiinnostaa asiantuntijoita ympäri Suomea. Kolmivuotisen hankkeen (2017–2019) päätavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella. Hankkeen asiakaskohderyhmää ovat 15 vuotta täyttäneet seksuaalirikostaustaiset tai potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään.

Hankkeessa luodaan asiakastyön menetelmiä, joiden avulla asiakkaan elämänmuutos on mahdollinen. Seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä kehitetään yhdessä asiantuntijoiden kanssa keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa.

SERITA-hankkeen aloitusseminaari Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn mahdollisuudet ja esteet järjestetään perjantaina 26.1.2018 klo 8.30–16.00 Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa. Seminaari on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus-, rikosseuraamus- ja opetusalan ammattilaisille ja kaikille niille, jotka tekevät mielenterveys-, päihde-, kriisi-, perhe-, nuoriso-, järjestö- ja terapiatyötä. Seminaarin avulla jaetaan hankkeessa kerättyä tärkeää tietoa, jotta seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä jatkossa yhä paremmin. Seminaari antaa työvälineitä seksuaalista väkivaltaa tehneiden kohtaamiseen ja auttamiseen.

– Tilaisuuteen on jo ilmoittautunut maksimimäärä osallistujia ympäri Suomen, mikä kertoo aiheen tärkeydestä ja seminaarin tarpeellisuudesta, sanoo SERITAn hankevastaavana toimiva psykoterapeutti Pasi Malinen.

Seminaari kokoaa yhteen valtakunnallisen tason asiantuntijoita. Puhujina toimivat mm. oikeuspsykiatri Hannu Säävälä, THL:n asiantuntija Katriina Bildjuschkin, Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Laura Keisanen sekä psykologi Mikko Ylipekka, joka työskentelee Rikosseuraamuslaitoksella Riihimäen vankilassa.

Seminaarin tarkoituksena on tuoda ilmiötä tunnetuksi ja lisätä ymmärrystä siitä, että apua on saatavilla.

– Toivomme, että ihmiset uskaltaisivat puhua asiasta matalalla kynnyksellä. Avoin keskustelu saa avun tarpeessa olevia hakeutumaan avun piiriin ja rohkaisee ihmisiä puhumaan ongelmistaan. Siten voidaan myös ennaltaehkäistä rikoksia ja edistää turvallisuutta yhteiskunnassa, Pasi Malinen kertoo.

Hankkeen ja seminaarin tavoitteena on myös nostaa aihe yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– On hienoa, että näitä aiheita tuodaan jo esiin. Esimerkiksi me too –kampanja osoitti, kuinka yleistä seksuaalinen häirintä on. Se näkyy myös hankkeen asiakastyössä, ja häirintää voidaan ehkäistä seksuaalikasvatuksella, SERITAn toinen hankevastaava, psykoterapeutti ja seksuaalikasvattaja Paula Mällinen huomauttaa.

Hankkeen aikana valmistetaan koulutuspaketteja verkostoille ja ammattilaisille, tuotetaan tutkimusmateriaalia ja tehdään tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

SERITAn taustalla puuttuva palvelutarjonta

Viime vuoden alussa toimintansa aloittanut hanke käynnisti Suomessa uuden palvelumallin.

– Tarve tällaiseen palveluun ilmeni esimerkiksi vankilasta vapautuvien seksuaalirikollisten toiveista saada keskusteluapua ja tukea elämänmuutokseen myös vapautumisen jälkeen siviilielämässä. Seksuaalirikosten uhrien määrän kasvua voidaan hillitä parhaiten auttamalla rikoksentekijöitä tai mahdollisia tulevia tekijöitä niin, etteivät he syyllistyisi rikoksiin, Malinen kertoo.

Asiakkaat voivat olla vankilassa, koevapaudessa, yhdyskuntapalvelussa tai siviilissä eläviä nuoria, miehiä tai naisia, jotka ovat tehneet seksuaalirikoksen lähi- tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella. Lisäksi SERITA-hankkeen piiriin kuuluvat ilman rikostaustaa olevat asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään. Hankkeessa tehdään pioneerityötä, sillä vastaavaa palvelua kyseiselle asiakaskohderyhmälle ei ole tarjottu Suomessa muualla kuin vankiloissa.

Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla, pääsääntöisesti parityöskentelynä asiakkaan ja hanketyöntekijänä toimivan psykoterapeutin välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla.

Veikkauksen rahoittaman SERITA-hankkeen taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna 2015. Pilottihankkeen tavoitteena oli kartoittaa palvelun tarvetta ja olemassa olevia palveluntarjoajia sekä luoda järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikostaustaisille. SERITA-pilottihankkeen tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä.

Oulun ensi- ja turvakoti ry on yli 70-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka toiminnan ydintä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden auttaminen. Toiminnassa rinnakkain kulkevat vahva ammatillinen osaaminen sekä vapaaehtois- ja järjestötoiminta.

Vuolle Setlementti ry on vuonna 1944 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka toteuttaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluja opiston, monimuotoisen asiantuntijatyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen avulla. Vuolle Setlementillä on pitkäaikainen kokemus nuoriso-, seniori-, monikulttuurisuus- ja yhteisötyön sekä kansalaistoiminnan lisäksi sovittelutoiminnan, rikosuhripäivystyksen ja väkivaltatyön toteuttamisesta. 

Seminaariohjelma: http://www.seritahanke.fi/yleinen/serita-hankkeen-aloitusseminaari-tulossa-tammikuussa/

Lisätietoja: www.seritahanke.fi

info@seritahanke.fi

Matalan kynnyksen palvelunumero asiakkaille, p. 040 5177 100
Palvelunumeroon voi soittaa nimettömänä ti–to klo 13–15.