Sadankomitean rauhanpalkinto Vuolteen Radinet-hankkeelle


Rauhanjärjestö Sadankomitea myöntää rauhanpalkinnon tänä vuonna Ouluun Vuolle Setlementin Radinet-hankkeelle tunnustuksena vaikuttavasta työstä väkivallattomuuden edistämiseksi.

Rauhanpalkinto, Sadankomitea, Vuolle Setlementti, Radinet, Oulu

Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö ja Radinet-hankkeesta vastaava Jani Kaisto uskoo, että jokainen voi osaltaan lisätä hyvinvointia ja edistää turvallisuutta elinympäristössään kohtaamalla ihmisiä kunnioittavasti ja kuuntelemalla. Ihmisillä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi – kuulua yhteisöön.

Vuonna 2017 suomalainen rauhanliike täyttää 110 ja itsenäinen Suomi 100 vuotta. Juhlavuonna Sadankomitea haluaa palkinnolla nostaa esiin toimintaa, jolla rakennetaan kestävää rauhaa Suomessa.

Radinet-hankkeessa kehitetään Exit-toimintamalli ihmisille, jotka haluavat tukea väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta irtautumiseen. Exit-toiminta on suunnattu henkilöille, jotka ovat radikalisoituneet tai vaarassa radikalisoitua siten, että se voisi johtaa ideologisesti perusteltuun väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Aikana, jolloin uutisotsikoita hallitsevat terrorismi ja muut väkivallan teot, niitä vastaan ehdotetaan helposti viranomaisten valtuuksien lisäämistä, esimerkiksi poliisien aseistuksen vahvistamista. Tällaisella toiminnalla ei voida kuitenkaan puuttua väkivallan juurisyihin. Sen sijaan resursseja kannattaa kohdentaa Radinetin kaltaisille aloitteille ja esimerkiksi ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön.

– Terrorismia tai väkivaltaista ääriajattelua ei voiteta väkivallalla. Tarvitaan nykyistä huomattavasti enemmän syrjäytymisen vastaista työtä, sillä väkivaltainen toiminta kumpuaa epäoikeudenmukaisuuden, osattomuuden ja syrjäytymisen kokemuksista. Radinetin kaltaiselle toiminnalle on siis valtavasti tarvetta. Satavuotiaalta Suomelta olisi kunniakas teko tukea Radinetin työtä, toteaa Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen arvostaa Sadankomitean myöntämää tunnustusta tarpeelliselle ja ajankohtaiselle toiminnalle.

– Olemme erittäin otettuja tästä tunnustuksesta. Radinet on tärkeä osa väkivaltatyön kokonaisuuttamme, jonka avulla edistämme ihmisten hyvinvointia myös haastavissa elämäntilanteissa. Tätä tehtävää tukevat lisäksi Vuolteen nuoriso- ja monikulttuurisuustyö, yhteisötyö ja kansalaistoiminta sekä sovittelutoiminta ja rikosuhripäivystys. Palveluidemme tavoitteena on vahvistaa kaikenikäisten ihmisten voimavaroja, lisätä osallisuutta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Siten luomme yhdessä entistä turvallisempaa yhteiskuntaa, kiittää Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen.

Radinet-hankkeen työn perusta on kansalaisjärjestöjen vuosikymmenien ajan tekemässä väkivaltatyössä.

– Radinetin tarkoituksena on edistää hyvää elämää ilman väkivaltaista ääriajattelua ja vihaa. Tekemämme työ on hyvin arkisia käytännön tekoja, ihmisten kohtaamista ja kuuntelua, heidän huoliensa ja pyrkimystensä tosissaan ottamista ja kannustamista väkivallattomuuteen, toteaa Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö ja Radinet-hankkeen toiminnasta vastaava Jani Kaisto.

Kaiston mukaan väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta irtaantuminen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan tukea. Turvallisuutta ei kuitenkaan edistetä vain väkivallan vastaiseksi nimetyllä työllä tai jättämällä asian hoitaminen viranomaisten tehtäväksi.

– Uskomme siihen, että ihmistä kunnioittava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen oman elämänsä asiantuntijana sekä myönteiset kokemukset osallisuudesta rakentavat osaltaan turvallisempaa yhteiskuntaa. Tätä työtä voi omista lähtökohdistaan käsin tehdä meistä jokainen, Kaisto jatkaa.

Rauhanpalkinto luovutetaan rauhanjärjestöjen itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingissä keskiviikkona 6.12. Palkinnon vastaanottavat Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen, väkivaltatyön päällikkö Jani Kaisto ja Radinet-hankkeen projektikoordinaattori Oussama Yousfi. Palkinnon luovuttaa Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

Sadankomitea on antanut rauhanpalkinnon vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Aiemmin sen ovat saaneet muun muassa presidentti Tarja Halonen ja Suomen EAPPI-ohjelma.

Vuolle Setlementti on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka toteuttaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluja opiston, monimuotoisen asiantuntijatyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen avulla. Vuolteella on pitkäaikainen kokemus nuoriso-, seniori-, monikulttuurisuus- ja yhteisötyön sekä kansalaistoiminnan lisäksi sovittelutoiminnan, rikosuhripäivystyksen ja väkivaltatyön toteuttamisesta.

Suomen Sadankomitea ry on vuonna 1963 perustettu pasifistinen ja antimilitaristinen, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille.

 

Lisätietoja:

Radinet-hankkeesta