Oulun alueen sovittelupalvelu täyttää 10 vuotta


Vuolle Setlementin sovittelupalvelu juhlii Oulussa 10-vuotistaivalta perjantaina 9.6.2017. Kymmenen vuotta toimineille vapaaehtoissovittelijoille annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 10-vuotisansiomerkki. Vuolteen tuottaman palvelun piirissä toimii Oulun alueella aktiivisesti 39 koulutettua sovittelijaa. Oulun keskustoimistossa käsiteltiin viime vuonna yhteensä yli 300 rikos- ja riitatapausta.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu perustuu rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annettuun lakiin (1015/2005, Sovittelulaki). Maksuton sovittelupalvelu tarjoaa osapuolille mahdollisuuden toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta tai riidasta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen.

Sovittelussa käsitellään pääsääntöisesti vähemmän vakavia rikoksia, joita ei tavallisesti poliisin esitutkinnan jälkeen tarvitse viedä käräjille. Aloitteen sovitteluun voi tehdä rikoksen tai riidan osapuoli, alaikäisen huoltaja, edunvalvoja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen. Sovittelutoiminnan avulla säästetään yhteiskunnan kuluja, kun tapauksia ei tarvitse hoitaa oikeusteitse.

– Sovittelulla voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus etenkin nuorten rikoksentekijöiden kohdalla, kun tapahtunutta käydään läpi yhdessä uhrin ja sovittelijan kanssa, kertoo Vuolle Setlementin sovittelujohtaja Heikki Mikkola.

Vuolle Setlementti ry tuottaa sovittelupalvelua Pohjois-Pohjanmaan, Jokilaaksojen sekä Kainuun alueilla. Tällä alueella käsiteltiin viime vuonna yhteensä yli 700 rikos- ja riitatapausta.

Sovittelupalvelua johtaa, ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriö. Palvelun järjestämis-, ohjaus- ja valvontavastuu on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, joka vastaa myös rikos- ja riita-asioiden sovittelun tutkimus- ja kehittämistyön koordinoinnista, tilastoinnista ja seurannasta.

Lisätietoja:

Sovittelujohtaja Heikki Mikkola
Vuolle Setlementti ry
p. 0400 234 426
http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/toiminnot/sovittelu/