Suomen kielen linja nuorille, NUMA


Suomen kielen linja nuorille 14.8.2017 – 1.6.2018

Suomen kielen linja nuorille eli Numa-linja sopii Suomessa vähän aikaa asuneille nuorille maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää erityisesti suomen kielen taitoja ja tarvitsevat tukea yhteiskuntaan kotoutumisessa ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.Sisältö

Numa-linjalla opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, työelämä- ja yhteiskuntataitoja ja kulttuurintuntemusta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella taide- ja taitoaineita. Opiskelutaitoja kehitetään erilaisilla ohjausmenetelmillä (ryhmä- ja yksilöohjaus).

Koulutukseen sisältyy työelämään tutustumisen jaksoja. Numa-opintojen aikana opiskelijoille laaditaan jatko-opintosuunnitelma. Oppilaitoksessa toimiva opiskelupalveluvastaava neuvoo ja ohjaa opiskelijoita yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelija saa Numa-koulutuksen suoritettuaan kirjallisen kielitaitoarvion.

Opintoihin sisältyy ilmainen lounas jokaisena opiskelupäivänä.

Linjan opiskelukieli on suomi.

Hakeminen

Linjalle on jatkuva haku. Nuoret, jotka ovat kotoutumisajalla, voivat hakeutua koulutukseen Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kautta.

Lisätietoja

Koulutusalapäällikkö Mira Kemppainen, p. 044 786 1602

Opiskelijapalveluvastaava Anna Björnfot p. 044 786 1618

Koulutusjohtaja Erja Stolt, p. 044 786 8897