Aikuisten perusopetus


Aikuisten perusopetus koostuu alkuvaiheen (ALMA) sekä päättövaiheen opinnoista (MAPE). Opintoihin hakeutumisen yhteydessä opiskelijalle tehdään alkukartoitus, jonka perusteella hän aloittaa opintonsa joko ALMA- tai MAPE- linjalla.

Aikaisemmista opinnoista riippuen perusopetus kestää 1-3 vuotta. Opiskelija saa päättötodistuksen suoritettuaan päättövaiheen opinnot.Kohderyhmä

Oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajat, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulua tai vastaavia opintoja kotimaassaan.

Opinnot

Koulutus sisältää lähi- ja työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma. Opinnoissa noudatetaan valtakunnallisia opetushallituksen linjaamia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Opiskelijalle tarjotaan henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä tukea opiskeluun ja elämänhallintaan. Vuolle-opiston opiskelijahuolto tukee myös tarvittaessa opiskelijaa opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelman sisältö

  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
  • matematiikka
  • englanti
  • ympäristö- ja luonnontieto
  • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
  • terveystieto
  • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
  • valinnaiset opinnot

 

Kustannukset

Opetus ja oppimateriaalit sekä lounas opiskelupäivinä ovat maksuttomia.. Ennen opintojen alkua on tärkeää selvittää opintososiaaliset etuudet TE-toimistosta tai Kelalta.

Hyvä tietää

Majoitusta tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan asumiseen opiston hallinnoimissa soluasunnoissa opintojensa aikana (asuntolapaikkoja on rajoitetusti, kysy lisää opistolta).

Lisätietoja:

Koulutusjohtaja Erja Stolt p. 044 786 8897

Opiskelijapalveluvastaava Anna Björnfot p. 044 786 1618