Koulunkäynnin ohjaajan koulutus


Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus, 40 ov

Lukuvuosi 21.8.2017–1.6.2018

Oletko kiinnostunut lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ja ohjaustyöstä? Haluaisitko työskennellä päiväkoti- tai kouluympäristössä, erityisopetuksen parissa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa?  Vuoden mittaisella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto -linjalla eli Kaito-linjalla saat ammatillisen pätevyyden kasvatusalan monipuolisiin ohjaustehtäviin.Sisältö

Tutkintoon valmistava koulutus on kokopäiväopiskelua, johon sisältyy lähiopetusta ja työssäoppimista.  Ammattitutkinto suoritetaan aidoissa työympäristöissä  järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa.

Ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta:

 1. Ammatissa toimiminen
 2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
 3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
 4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinnon perusteet

Tutkintoon valmistava lähiopetus sisältää mm. seuraavia teemoja:

 • orientoituminen
 • ihmisen kasvu ja kasvatus
 • yhteiskuntatietous ja palvelujärjestelmän tuntemus
 • elämänkaaripsykologia
 • erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen, kommunikaatiomenetelmät
 • luova toiminta ja vuorovaikutustaidot
 • oppimisen ohjaaminen

Kustannukset

Syyslukukausi 250 € ja kevätlukukausi 250 € sekä tutkintomaksu 58 €. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea ks. kela.fi.

Opiskelijamaksu sisältää

 • lähiopetuksen ja opiskelumateriaalin,
 • opiskelujen henkilökohtaisen ohjauksen,
 • työssäoppimisen ohjauksen,
 • asiantuntijavierailut ohjaustyön ympäristöihin,
 • leirikoulun tunturimaisemissa hotellimajoituksella ja täysylläpidolla,
 • ensiapukoulutuksen ja EA1-kortin,
 • hygieniapassikoulutuksen ja -kortin sekä
 • turvallisuuskoulutuksen.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) iltaopiskeluna Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opiskelijat maksavat kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnot erikseen.

Hakeminen

Hakeminen ja henkilökohtaistaminen: 30.7.2017 saakka.

Sähköinen hakulomake

Valintatilaisuus: 7.8.2017

Hyvä tietää

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Koulutuksessa noudatetaan SORA-lainsäädännön määräystä ja tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Lisätietoja

Mira Kemppainen
044 786 1602
mira.kemppainen@vuolleoulu.fi