Kasvatusseikkailu


Kasvatusseikkailu – kokemuksellisuutta ja pedagogisia elämyksiä

23.10. – 22.12.2017, 9 ov

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen! Päivitä ja täydennä osaamistasi kasvatus- ja ohjaustehtävissä.

Mitä? 

Kasvatusseikkailu on monipuolinen toiminnallinen valmennus, josta saa tietoja ja taitoja muuttuvaan kasvatus-, ohjaus- ja opetuskenttään. Kasvatusseikkailussa lähdetään yhteiseen elämysseikkailuun ja sukelletaan kasvatusalan ajankohtaiseen maailmaan. Toiminnallisiin menetelmiin perustuva koulutus on yhdessä tekemistä ja yhdessä keksimistä! Pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin ja haastamme osaamisemme uuden opetussuunnitelman ja muuttuvan maailman tarpeet tunnistaen.

Miksi? 

Kasvatus-, ohjaus- ja opetusmaailma on juuri nyt kovassa murroksessa. Työelämään siirtyvän ja siellä olevan on hyvä päivittää osaamistaan. Uusi osaaminen tuo varmuutta, taitoa ja työelämävalmiuksia!

Kenelle? 

Kasvatusseikkailu on sinulle, joka haluat hankkia lisäpätevyyttä työnhakuun ja sinulle joka haluat muuten vain osoittaa olevasi työssäsi ajan hermolla.

 

Ilmoittautuminen 19.10. mennessä mira.kemppainen@vuolleoulu.fi

Koulutus tapahtuu arkisin klo 8:00-12:30.

Opintokokonaisuuden hinta on 450 €

Hinta sisältää kaksi retkeä Syötteelle / 2×2 yötä täysihoidolla.

Työttömän työnhakijan on mahdollista anoa opintoseteliavustusta. Lisätietoja: mira.kemppainen@vuolleoulu.fi

Koulutuksen aloittaminen vaatii vähintään 8 opiskelijaa.

Ilmoittautuneille ilmoitetaan koulutuksen alkamisesta perjantaina 20.10.2017.Opintokokonaisuus sisältää seuraavat teemat

 

SEIKKAILU- JA ELÄMYSPEDAGOGIIKKA 

5 pv (1 ov)

”Eksytään turvallisesti yhdessä”

Seikkailupedagogiikka on muutakin kuin melomista, kalliokiipeilyä ja tulistelua, mutta se on myös sitä. Seikkailu on turvallisesti eksymistä yhdessä – ohjaajalla on hanskassa niin lajitaidot, ihmissuhdetaidot kuin turvallisuustaidotkin.

 • Seikkailu- ja elämyspedagogiikka: lajitaito, ihmissuhdetaito ja turvallisuustaito
 • Luottamuksen rakentaminen ja yhteisöllisyyden vaaliminen
 • Roolit ja niistä luopuminen
 • Elämäntaitoihin ohjaaminen
 • Haastavien tilanteiden kohtauttaminen – itsetunnon vahvistaminen
 • Voiko kaupungissa seikkailla?
 • Elämyksiä tunturilla

 

OSALLISTAVA OHJAUS 

10 pv (2 ov)

”Tuo lapsille hiekka – he rakentavat kyllä linnan!”

Osallistava ohjaus on ohjaussensitiivistä työtä. Taitava ohjaaja on mahdollistaja. Hyvä pedagogi antaa lapsen itse haistaa, maistaa, tuntea ja kokea.

 • Hyvä ohjaus
 • Osallistava työote ohjaustyössä
 • Leikkipuistopedagogiikka
 • Valokuvaterapeuttiset menetelmät
 • Narratiivisuus
 • Positiivinen pedagogiikka, vahvuudet voimavaraksi
 • Toiminnallinen, osallistava ohjausprojekti: POPUP-leikkipaikka

ITSEILMAISU

15 pv (3 ov)

”Haluan kertoa sinulle…”

Itseilmaisu on tapa ilmaista itseään, tapa olla olemassa. Luovuus on leikkiä, uuden kokeilemista, innostusta ja tuottamista. Ilmaiseminen tekee lapsesta vahvan ja nuoresta eheän. Ilmaisun pajoissa löydetään uutta itsestä ja uutta ohjattaville.

Itseilmaisun välineitä:

 • Kuvataidetta luovasti
 • Kirjoittaminen
  – prosessikirjoittaminen
  – yhteinen tarina (verkkopohjainen, puhelinsovelluksella tehtävä)
 • Liikkuminen ja leikki
 • Musiikin viemää
 • Luovien menetelmien synteesi:
  – Unelmien työpaja (opi unelmoimaan tavoitteellisesti, unelmien kuvaaminen erilaisia ilmaisun muotoja hyödyntäen, unelmien sanoittaminen ja ääneen kertominen, unelmiin sitoutuminen, unelman toteutuksen seuranta)
 • Draaman keinot: osallistavuus, esittäminen, sosiodraama,

 

MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN 

15 pv (3 ov)

”Kannusta minua olemaan oma itseni”

Moninaisuus on rikkautta. Moninaisuus luo mahdollisuuksia. Moninaisuuden ymmärtäminen vaatii ihmisten kohtaamista ja herkkyyttä hyväksyä jokainen yksilö omana itsenään. Auta lasta ja nuorta toimimaan monikulttuurisessa ja monivivahteisessa ympäristössä paikallisesti ja globaalisti.

 • Moninaisuus, monikulttuurisuus
 • Kulttuurisensitiivisyys
 • Sukupuolisensitiivisyys
 • Normikriittinen työote
 • Aikuistumisen ja identiteetin tukeminen
 • Tyttö- ja poikatyö
 • Seksuaalisuus ja sen tukeminen
 • Ekstremismi, Aggression kohtaaminen ja uhkaavissa tilanteissa toimiminen
 • Vapaaehtoistoimintaverkostosta virtaa
 • Elämäntarinatyöskentely
 • Elävä kirja, kokemuskirjasto