OKM myönsi Vuolle-opistoon lisää opiskelijapaikkoja


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Ouluun Vuolle Setlementti ry:n Vuolle-opistolle 60 lisäkoulutuspaikkaa aikuisten perusopetuksen järjestämiseksi. Lisäpaikkojen myöntämisen perusteena on maahanmuuton seurauksena kasvanut perusopetuksen tarve.

Opiskelupaikkojen määrä Vuolteella on yli kolminkertaistunut vuoden aikana. Vuolle-opistolle on jo aiemmin myönnetty perusopetuksen järjestämislupa 50 opiskelijalle vuosittain, ja viime vuonna opiskelupaikkoja myönnettiin 50 lisää. Seuraavan neljän vuoden määräajaksi opiskelupaikkojen yhteenlaskettu määrä on 160.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että voimme vastata kasvaneeseen koulutustarpeeseen ja työtämme arvostetaan. Erityiskiitos ministeriölle siitä, että päätös lisäpaikoista saatiin muutamassa viikossa, kertoo Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen.

Vuolle-opiston tarjoama perusopetus on suunnattu 17 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille tai turvapaikanhakijoille, joilla ei ole aikaisempaa koulutuspohjaa kotimaassaan tai opinnot ovat jääneet kesken. Tulevana syksynä lisäpaikkojen kautta avautuvaan koulutukseen voivat hakeutua jo kotikuntapäätöksen saaneet maahanmuuttajat sekä turvapaikanhakijat, jotka ovat oppineet suomen kielen alkeet.

– Jatkohaku koulutuksiin on jo avautunut. Tavoitteena on, että ryhmät käynnistyvät elokuussa, kertoo Vuolteen koulutusjohtaja Erja Stolt.

Alkuvaiheen perusopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden suomen kielen taitoa sekä opiskeluvalmiuksia, kuten luku- ja kirjoitustaitoa, matemaattisia valmiuksia ja eri oppiaineiden perusteita. Perusopintojen avulla luodaan koulutuspolku, jonka kautta opiskelijat voivat hakeutua jatko-opintoihin ja tutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä hankkia osaamista työelämää varten.

Vuolle-opisto on toteuttanut maahanmuuttajien perusopetusta vuodesta 2010 lähtien. Viime vuosina perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ovat päässeet jatko-opintoihin lähes poikkeuksetta.

Lisätietoja:

Erja Stolt
koulutusjohtaja
p. 044 786 8897
erja.stolt@vuolleoulu.fi

Jussi Kemppainen
toiminnanjohtaja
p. 040 527 2898
jussi.kemppainen@vuolleoulu.fi