Kirkon ensimmäinen tasa-arvopalkinto Ouluun


Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen sai Kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio.

Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi tiistaina 22.5.2018 Kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon Oulun tuomiorovasti Satu Saariselle. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto.

Palkintoperusteissa korostettiin erityisesti tuomiorovasti Saarisen työtä sukupuolten tasa-arvon edistämisen hyväksi.

– Satu Saarinen on tutkinut väitöskirjassaan naisten asemaa kirkossa ja rohkeasti puolustanut sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssä. Saarisen valinta istuu hyvin vuoteen 2018, jolloin on kulunut 30 vuotta pappisviran avaamisesta naisille. Saarinen on nuori kirkon johtaja alueella, joka on perinteisesti ollut miesjohtajien aluetta, kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus kertoi palkintoperusteista.

Palkinnon saaja sai rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä. Tuomiorovasti Saarinen aikoo kohdistaa palkintorahat Vuolle Setlementin Tyttöjen Talon ja Poikien Talon seksuaalikasvatustyöhön.

– Tasa-arvoon, tasavertaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä ja olen onnekas, kun olen voinut työni, tutkimukseni sekä vapaaehtoistoiminnan kautta pitää esillä näitä teemoja ja tehdä myös omalta osaltani työtä tasa-arvon toteutumisen eteen. Pohjois-Pohjanmaalla on tähän työhön aivan erityinen alueellinen tarve. Muun muassa kouluterveyskyselyissä ja Tyttöjen Talojen tekemässä kartoituksessa on noussut esiin seksuaalisuutta rikkovien väkivallan tekojen yleisyys kaikkien sukupuolten kohdalla. Rikkoutumaton kasvurauha seksuaaliterveyden alueella on hyvän elämän ja tasapainoisen aikuisuuden pohja, Saarinen kertoo.

Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen on kiitollinen lahjoituksesta ja huomionosoituksesta ajankohtaiselle aiheelle.

– Olemme erittäin otettuja tästä tunnustuksesta, joka osaltaan tukee tärkeää nuorisotyötämme ja seksuaalikasvatusta, Kemppainen kiittää.

 

Setlementtityö ja seksuaalikasvatus tärkeä osa tulevaisuutta

Vuolle Setlementin Tyttöjen Talon tekemä avoin kysely kartoittaa Pohjois-Pohjanmaalla asuvien 13–29-vuotiaiden kokemuksia. Kyselyyn vastanneista jopa 69 % on kokenut seksuaalisuutta loukkaavia tekoja, ja halventamista tai nolaamista 63 % vastanneista. Koskettamista ilman lupaa on kohdannut 60,4 %, ja painostamista seksiin tai seksuaaliseen tekoon 26,4 % kyselyyn vastanneista. Netissä seksuaalista häirintää oli kohdannut 49 % kyselyn vastaajista.

Palkinnon kohteen avulla Saarinen haluaa nostaa aiheen valtakunnalliseen keskusteluun.

– Haluan kääntää katsetta kaikkiin kaupunkeihin ja herätellä ajatusta seksuaalikasvatuksen merkityksestä ja siitä, löytyisikö muiltakin alueilta yhteistyöverkostoja, joiden avulla tätä työtä voidaan tehdä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, myös tasa-arvon tulevaisuus, tuomiorovasti korostaa.

Saarinen on Vuolle Setlementin hallituksen uusi jäsen ja kokee järjestön arvot ja toiminnan itselleen läheiseksi ja tärkeäksi.

– Setlementtityö on laadukasta ja tunnustettua työtä, joka auttaa ihmisiä ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti. Siinä työssä tulevat itselle tärkeät asiat esille, kuten monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus, Saarinen kiteyttää.

Kirkkohallitus perusti tasa-arvopalkinnon vuonna 2017, ja se myönnetään jatkossa joka toinen vuosi. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä ja erityisesti heidän tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista.

Vuolle Setlementti on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka toteuttaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluja opiston, monimuotoisen asiantuntijatyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen avulla. Vuolteella on pitkäaikainen kokemus nuoriso-, seniori-, monikulttuurisuus- ja yhteisötyön sekä kansalaistoiminnan lisäksi sovittelutoiminnan, rikosuhripäivystyksen ja väkivaltatyön toteuttamisesta.