RIKU Rikosuhripäivystys


Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville.

Toimintamuotoja ovat tukihenkilötoiminta, valtakunnallinen auttava puhelin, juristin puhelinneuvonta, todistajan tuki, verkkopalvelu Rikunet ja etsivä työ. Näissä palveluissa asiakasta auttavat tehtäväänsä koulutetut, ammatillisesti ohjatut vapaaehtoistyöntekijät.

Katso myös RIKUn omat sivut osoitteessa www.riku.fi.Tukihenkilöt

Tukihenkilöt auttavat uhria henkilökohtaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tukihenkilön kanssa voi keskustella kokemastaan ja saada tarvittaessa ohjausta lisäavun piiriin. Tukihenkilö auttaa ja tukee oikeusprosessiin liittyvissä käytännön asioissa. Tukihenkilö voi olla mukana esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisessä, korvaushakemusten laatimisessa, oikeusapu- ja asianajotoimistossa ja oikeudenkäynnissä. Tukihenkilöpalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tukihenkilöä voi kysyä itselleen omaa asuinpaikkaansa lähinnä olevasta Rikosuhripäivystyksen palvelupisteestä. Pohjois-Suomen alueella palvelupisteet ovat Oulussa, Raahessa ja Kajaanissa.

Auttava puhelin uhrille, läheiselle ja todistajalle 116006

Valtakunnallinen auttava puhelin päivystää ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Auttava puhelin tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella sellaisen henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi ihmiselle merkitä. Päivystäjät kuuntelevat, keskustelevat ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin asiassa. Puhelimeen voi soittaa myös nimettömänä. Palvelu on valtakunnallinen ja maksuton.

Juristin puhelinneuvonta
0800 161 177

Juristin puhelinneuvonnassa päivystetään ma-to klo 17-19. Tähän puhelimeen soittamalla rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa juridisia oikeuksiaan ja saada näihin asioihin liittyvää ohjausta. Palvelu on valtakunnallinen ja maksuton.

 

Rikunet – apua verkossa

RIKUun voi ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden turvallisesti ja luottamuksellisesti Rikunetin kautta. Viesteihin ja kysymyksiin vastataan yleensä kolmen arkipäivän kuluessa. Päivystäjinä toimivat tehtävään koulutetut RIKUn työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät.

Toimintaa toteuttavat tahot

RIKUa toteuttavat Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kirkkohallitus, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti ja Suomen Setlementtiliitto Suomessa. Toiminnan rahoitus tulee pääosin Raha-automaattiyhdistykseltä, sen lisäksi rahoitusta saadaan Oikeusministeriöltä, Sisäasiainministeriöltä ja kunnilta.

Pohjois-Suomen alueella toiminnan toteuttamisesta vastaa Vuolle Setlementti ry.

Yhteystiedot

www.riku.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Vanhantullinkatu 2
90100 Oulu

Maarit Saukko
aluejohtaja
p. 040 543 3495


 

Oulun seudun palvelupiste
Vanhantullinkatu 2
90100 Oulu

Tanja Korkala
toiminnanohjaaja
p. 044 786 8894

Inka Poikela
toiminnanohjaaja
p. 050 324 7178


 

Kajaanin seudun palvelupiste
Välikatu 1 B 26
87100 Kajaani

Jaana Vanhala
toiminnanohjaaja
p. 040 822 5200

Jouni Kananen
p. 050 599 0279


 

Kuusamon seudun palvelupiste
p. 050 599 0279


 

Raahen palvelupiste
Kauppakeskus Masto

Ollinkalliontie 3  2 krs.
92150 Raahe

Päivi Kiiskilä
toiminnanohjaaja
p. 050 463 6188