Helmit ja Heikit


HELMIT JA HEIKIT – yksinäisyydelle kyytiä!

Helmit ja Heikit –toiminnassa etsimme yhdessä
ikääntyvien arkeen tekemistä ja virikkeitä.

Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä –toiminta on tarkoitettu oululaisille kotona asuville  ikääntyville. Toiminnalla tuetaan ikääntyvän kotona asumista, lievitetään yksinäisyyttä ja tuetaan omien voimavarojen löytymistä. Ikääntyvää innostetaan, rohkaistaan ja kannustetaan osallistumaan lähialueen toimintaan. Lähialueen toimintaan voi tutustua alussa yhdessä vapaaehtoisen kanssa, myöhemmin saman asuinalueen ikääntyvät voivat osallistua yhdessä lähialueen toimintaan tai jatkaa kokoontumia keskenään.

Toiminnasta vastaa Vuolle Setlementti ry. Senioritoiminta perustuu ehdottomaan luottamukseen.

Tervetuloa osallistumaan ja antamaan kyytiä yksinäisyydelle!

 Helmit ja Heikit on ikääntyvien psykososiaalista
hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää toimintaa.

 

Lisätietoja:

Tuija Lehtola
Hankevastaava
p. 050 463 4789
tuija.lehtola@vuolleoulu.fi

Katja Salmela-Nieminen
Hanketyöntekijä
p. 050 597 3606
katja.salmela-nieminen@vuolleoulu.fi

Marja Paloste
Yhteisötyön ja kansalaistoiminnan päällikkö
p. 040 591 7989
marja.paloste@vuolleoulu.fi