Helmit ja Heikit


HELMIT JA HEIKIT – yksinäisyydelle kyytiä!

Helmit ja Heikit –toiminnassa etsimme yhdessä
ikääntyvien arkeen tekemistä ja virikkeitä.

Vuolle Setlementti ry:n Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! –hankkeen tavoitteena on lisätä ja ylläpitää löytävän työn toimintavavalla ikääntyvien osallisuutta, lievittää yksinäisyyttä ja tukea omien voimavarojen löytymistä. Löytävän työn toimintatavassa jalkaudutaan ihmisten pariin sekä tehdään asenne- ja vaikuttamistyötä.

Hankkeen toiminta on suunnattu oululaisille kotona asuville ikääntyville. Toiminta on asiakkaalle maksutonta ja perustuu ehdottomaan luottamukseen.

Toiminta:

  • Yksilötyö – keskustelevat yksilötapaamiset, yksilöpuhelut
  • Tuetut tutustumiskäynnit – innostaminen, rohkaiseminen ja kannustaminen osallistumaan lähialueen toimintaan
  • Vertaistapaamiset – ikääntyvien yhteiset kohtaamiset
  • Taidevierailut – kotiin vietävä osallistava taide
  • Taidekutsut – ikääntyvien lähelle vietävä osallistava taide
  • Taideryhmät – osallistavan taiteen ryhmä
  • Työparityöskentely eri organisaatioiden työntekijöiden kesken
  • Vapaaehtoiset – mukana tukemassa ikääntyvää

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.Helmit ja Heikit on ikääntyvien psykososiaalista
hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää toimintaa.

 

Lisätietoja:

Tuija Lehtola
Senioritoiminnan vastaava
p. 050 463 4789
tuija.lehtola@vuolleoulu.fi

Katja Salmela-Nieminen
Hanketyöntekijä
p. 050 597 3606
katja.salmela-nieminen@vuolleoulu.fi

Pia Kangas
Ohjaajaharjoittelija
p. 050 3255149
pia.kangas@vuolleoulu.fi

Virve Ahola
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
p. 044 786 8882
virve.ahola@vuolleoulu.fi