Hae mut mukaan!


Veturointi –hanke (Auta Lasta ry, Vuolle Setlementti ry) järjestää yhdessä OKM –rahoitteisen Hae mut mukaan! –hankkeen, sekä RAY -rahoitteisen Paikka Auki –ohjelman kautta mielekästä ja helposti saavutettavaa vapaa-ajantoimintaa nuorille (alle 29 –vuotiaille) turvapaikanhakijoille.Hae mut mukaan! –projektin tavoitteena on tukea nuorten turvapaikanhakijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta ohjaamalla heitä mielekkään vapaa-ajantoiminnan- ja uusien sosiaalisten suhteiden avulla.

Hae mut mukaan! -toiminta hyödyntää Oulun alueella jo järjestettyä, olemassa olevaa avointa ryhmätoimintaa sekä luo uusia harrasteryhmiä osallistamalla nuoria toiminnan suunnitteluun.

Toiminta vahvistaa nuoren omaa toimijuutta. Se ei tarjoa pelkkiä valmiita malleja vaan aktivoi turvapaikanhakijanuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa itse.

Projekti pyrkii vahvistamaan myös paikallisyhteisöä lisäämällä kulttuurien välisiä kohtaamisia ja keskinäistä ymmärrystä eritaustaisten ihmisten välillä.

logo_vaaka_4v

Hae mut mukaan! –projektin ohjattu harrastetoiminta voidaan tuoda suoraan vastaanottokeskuksiin tai eri yksiköihin. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi taide- tai urheiluryhmät.

Nimensä mukaan Hae mut mukaan! -toiminta ohjaa tarvittaessa myös henkilökohtaisesti alle 29 –vuotiaita nuoria käyttämään itse julkisia kulkuvälineitä ja hakeutumaan harrasteiden pariin omatoimisesti.

Ota yhteyttä!

Minna Ylilehto
Projektisuunnittelija
044-7261267
minna.ylilehto@vuolleoulu.fi

 

OKM_logo          Al.logo