Esikoto -hanke 2016-2018


Osaamista järjestöille, toimintaa turvapaikanhakijoille

ESIKOTO-hankkeessa luodaan yhdessä esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden.

Mielekästä toimintaa turvapaikanhakijoille
Hankkeessa tuotetaan ja kehitetään vastaanottokeskuksissa asuville, työluvan saaneille turvapaikanhakijoille mielekästä toimintaa, joka edistää yhteisöön kiinnittymistä.

Osaamista ja työkaluja järjestöille ja vapaaehtoisille
Hankkeeseen osallistuvista järjestöistä kootaan verkosto, jolle järjestettävissä koulutuksissa ja työpajoissa kehitetään yhdessä osaamista ja parannetaan valmiuksia esikotouttamistyöhön. ESIKOTO on Pohjois-Pohjanmaalla toteutettava esikotouttamisen kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.5.2016–30.4.2018. Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

vuolle-ev  odl_logo   diak_logo   ely metsahallitus_11102016  vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb  esr_lippulogoYhteystiedot

Erja Stolt
Projektikoordinaattori
044 786 8897
erja.stolt@vuolleoulu.fi

Matleena Aarikallio
Projektisuunnittelija
044 786 1608
matleena.aarikallio@vuolleoulu.fi
Vastuualue: yhdistysyhteistyö

Maarit Kärkkäinen
Ohjaaja (opiskelija)
050 406 8326
maarit.karkkainen@vuolleoulu.fi

 

Minna Ylilehto
Projektisuunnittelija
044 726 1267
minna.ylilehto@vuolleoulu.fi
Vastuualue: turvapaikanhakijoiden aktivointitoimenpiteet

Luz Peltoniemi
Kulttuurimentori
044 786 1675
luz.peltoniemi@vuolleoulu.fi
Vastuualue: turvapaikanhakijoille suunnattujen ryhmätoimintojen ohjaus