Esikoto -hanke 2016-2018


Osaamista järjestöille, toimintaa turvapaikanhakijoille

ESIKOTO-hankkeessa luodaan yhdessä esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden.

Mielekästä toimintaa turvapaikanhakijoille
Hankkeessa tuotetaan ja kehitetään vastaanottokeskuksissa asuville, työluvan saaneille turvapaikanhakijoille mielekästä toimintaa, joka edistää yhteisöön kiinnittymistä.

Osaamista ja työkaluja järjestöille ja vapaaehtoisille
Hankkeeseen osallistuvista järjestöistä kootaan verkosto, jolle järjestettävissä koulutuksissa ja työpajoissa kehitetään yhdessä osaamista ja parannetaan valmiuksia esikotouttamistyöhön. ESIKOTO on Pohjois-Pohjanmaalla toteutettava esikotouttamisen kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.5.2016–30.6.2018. Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

vuolle-ev  odl_logo   diak_logo   ely metsahallitus_11102016  vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb  esr_lippulogoYhteystiedot

Janne Rahikainen
Projektityöntekijä
p. 044 786 1608
janne.rahikainen@vuolleoulu.fi

Minna Ylilehto
Projektisuunnittelija
p. 044 726 1267
minna.ylilehto@vuolleoulu.fi

Luz Peltoniemi
Kulttuurimentori
p. 044 786 1675
luz.peltoniemi@vuolleoulu.fi
Vastuualue: turvapaikanhakijoille suunnattujen ryhmätoimintojen ohjaus

 

 

Marja Paloste
Yhteisötyön ja kansalaistoiminnan päällikkö
p. 040 591 7989
marja.paloste@vuolleoulu.fi