Vapaaehtoinen sovittelija


Vapaaehtoinen sovittelija mahdollistaa rikoksen uhrin ja tekijän välisen turvallisen kohtaamisen. Sovittelija kuulee ja ottaa vastaan osapuolten kertomuksia ja tunteita luottamuksellisesti sekä auttaa heitä löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja puolueettomasti.

Kirjaudu sovittelijoiden sivuilleVuolteen sovittelutoimisto kouluttaa sovittelijan tehtäväänsä sekä auttaa ja tukee sovittelijaa työssään. Sovittelijalle maksetaan myös kulukorvaus sovitelluista tapauksista.

Sovittelijan työ on vapaaehtoista, joten sovittelija voi itse valita sovittelemiensa tapausten määrän ja halutessaan erikoistua esim. nuorten sovitteluihin. Tutustu Sovittelutoimintaan tarkemmin.

Sovittelijan tehtävässä tarvitaan:

  • kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
  • keskustelu- ja neuvottelutaitoja
  • tasapainoisuutta
  • myönteistä asennetta ongelmatilanteissa
  • yhteistyökykyä
  • elämänkokemusta

Sovittelijan tehtävät

Vapaaehtoinen sovittelija:

 • järjestää sovittelutapaamiset yhdessä sovittelutoimiston kanssa
 • sovittelee puolueettomasti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen
 • auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut
 • antaa osapuolille tietoa saatavilla olevista palveluista ja oikeusavusta
 • laatii sovittelussa syntyneestä sopimuksesta asiakirjan ja varmentaa sen allekirjoituksellaan
 • toimittaa sovittelutoimistolle selostuksen kustakin sovittelusta

Sovittelun peruskurssi

Kurssi sopii vapaaehtoistyöstä ja erityisesti rikos- ja riita-asioiden sovittelusta kiinnostuneille ihmisille. Perusvaatimuksena on täysi-ikäisyys. Tärkeimmät ominaisuudet liittyvät rehellisyyttä, puolueettomuutta, tasavertaisuutta ja yhteiskunnallisia arvoja kunnioittavaan elämänasenteeseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Kuuntelemisen taito ja yhteistyötaidot ovat perusedellytyksiä. Peruskurssin suorittamisen jälkeen sovittelijan tehtäviin perehdytään käytännössä kokeneen sovittelijan kanssa parityössä sekä osallistutaan jatkokoulutuksiin.

Sovittelun peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustietoa sovittelun lähtökohdista ja käytännöstä sekä virallisesta oikeusjärjestelmästä.

Peruskurssi sisältää seuraavat osiot:

 • Sovittelun lähtökohdat
 • Vapaaehtoistoiminta
 • Sovittelun kulku
 • Poliisin toiminta
 • Syyttäminen ja syyttämättä jättäminen
 • Oikeudenkäynti ja seuraamukset
 • Sosiaalihuollon palvelujärjestelmä
 • Osapuolten kohtaaminen
 • Sovittelutaidot
 • Sovitteludemonstraatiot

Uusista peruskursseista ilmoitetaan alueella ilmestyvissä paikallis- ja ilmaislehdissä sekä näillä kotisivuillamme. Mikäli olet kiinnostunut sovittelijana toimimisesta ja tulevista peruskursseista, voit täyttää hakulomakkeen.

Otamme yhteyttä lomakkeen palauttaneisiin mahdollisimman pian ja kerromme mielellämme lisää sovittelusta ja sovittelijana toimimisesta.

Kurssilaiset valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Hakulomake

Please wait...