Rikosuhripäivystys-vapaaehtoinen


Rikun perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa. Päivystys toteutetaan vapaaehtoistyönä ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään.

Haluatko vapaaehtoiseksi RIKUun? Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Palvelumme perustuvat vapaaehtoisten tukihenkilöiden, puhelinja Rikunet-päivystäjien ammatillisesti ohjattuun toimintaan. Tarvitsemme vapaaehtoisia näihin vaativiin tehtäviin.Minkälaisia tehtäviä tarjoamme?

  • Auttavan puhelimen päivystäjät kuuntelevat, antavat neuvoja ja henkistä tukea. Tarvittaessa he ohjaavat soittajat RIKUn muihin palveluihin tai ammattiavun piiriin.
  • Juristin puhelinneuvonnassa päivystävät juridisen koulutuksen saaneet ammattilaiset. Soittaja voi tarkistaa lainmukaisia oikeuksiaan ja saada niihin liittyvää ohjausta.
  • Tukihenkilöt auttavat asiakasta henkilö- kohtaisesti. Tukihenkilö voi mennä mukaan poliisilaitokselle ja oikeudenkäyntiin sekä olla apuna korvaus- ja lähestymiskielto-hakemuksen täyttämisessä ja muissa käytännön asioissa. Hän on myös keskustelukumppani asiakkaalleen.
  • Rikunet-päivystäjät vastaavat vuorollaan kysymyksiin verkossa.
  • Ulkomaalaistaustaisetasiakkaamme tarvitsevat kielitaitoisia tukihenkilöitä. Mitä edellytämme vapaaehtoiselta? Vapaaehtoiselta ei edellytetä mitään tiettyä ammatillista taustaa juristin puhelinneuvonnan päivystäjiä lukuun ottamatta.

Vapaaehtoisauttajan tunnusmerkistöön kuuluvat luotettavuus, avoimuus, myönteisyys ja taito kuunnella

RIKUn vapaaehtoistyön kriteerinä on, että auttaja on kypsä aikuinen, kenellä on oma elämä tasapainossa. Hän on myös suvaitsevainen ja kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä ja ratkaisuvapautta.

Mitä vapaaehtoinen saa RIKUsta?

Vapaaehtoiset saavat koulutuksen tehtäväänsä. Peruskoulutus kestää noin 40 tuntia ja sisältää tietoa muun muassa

  • rikosprosessista
  • traumaattisesta kriisistä
  • henkisestä auttamisesta
  • puhelinauttamisesta
  • asiakkaan kohtaamisesta.

Peruskoulutuksen lisäksi järjestetään säännöllisesti lisä- ja jatkokoulutusta sekä työnohjausta.

Miten voit hakeutua vapaaehtoiseksi?

Tutustu RIKUn toimintaan tarkemmin. Jos olet edelleen kiinnostunut vapaaehtoistyöstämme tai kiinnostuksesi herää, ota yhteyttä lähimpään RIKUn aluetoimistoon tai täyttää oheisen esihaastattelulomakkeen ja saada tarkempaa tietoa asiasta, aikataulusta ja menettelytavoista.

Kiitämme kiinnostuksestasi Rikosuhripäivystyksen toimintaan. Pyydämme sinua ystävällisesti täyttämään tämän lomakkeen ja painamaan lopuksi lähetä-nappia.


Tarkistamme oikeusrekisterikeskuksesta jokaisen vapaaehtoisen rikostaustan (laki 148/2014).

Lisätietoja: Puhelimitse Maarit Saukko 040 543 3495, Tanja Korkala 044 786 8894. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos vaivannäöstäsi!

Please wait...