Hae tukea harrastamiseen


Vuolle Setlementti jakaa omalla toimialueellaan, eli Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen nuorille, alle 29-vuotiaille tukea harrastamiseen hakemusten perusteella.

Kriteereinä tuen myöntämiselle ovat vähävaraisuus, sosiaaliset perusteet ja motivaatio harrastustoimintaan. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen ja kurssimaksuihin. Tukea voivat hakea alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajat tai yli 18-vuotiaat nuoret itse.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdollisia lisätietoja ja dokumentteja pyydetään sähköpostitse tai puhelimitse. Haku on jatkuvasti avoinna niin pitkään kuin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä avustus on käytetty. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Vuolle Setlementin avustustiimi käsittelee hakemukset kerran kuukaudessa, mutta kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä puhelimitse ja/tai sähköpostitse. Avustus maksetaan suoraan harrastustoiminnan järjestävälle taholle (esim. seura- tai kurssimaksuina). Välinehankintoja tuettaessa harrastukseen tarvittava väline hankitaan laskulla tai maksusitoumuksella, jolloin tuki maksetaan suoraan välineen myyjälle.

Hakemuslomake

Rekisteriseloste