Haku aikuisten perusopetukseen alkanut


Aikuisten perusopetus koostuu alkuvaiheen ja päättövaiheen opinnoista. Alkuvaiheen opintoihin voi sisältyä myös lukutaitovaihe. Opintoihin hakeutumisen yhteydessä opiskelijalle tehdään alkukartoitus, jonka perusteella hän aloittaa opintonsa joko alku- tai päättövaiheen ryhmässä.

Aikaisemmista opinnoista riippuen perusopetus kestää 1,5-4 vuotta. Päättövaiheen opintojen jälkeen opiskelija saa peruskoulun päättötodistuksen sekä jatko-opintokelpoisuuden toiselle asteelle.

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulua tai vastaavia opintoja kotimaassaan.

 

Lisätietoja ja hakulomakkeet